Acceptgiro blijft langer bestaan

Op 16 mei 2012 werd met de Nederlandse Vereniging van Banken, Currence en de Stuurgroep SEPA Nederland een akkoord bereikt over het langer voortbestaan van het Nederlandse betaalproduct acceptgiro. De acceptgiro in zijn huidige vorm zal tot 1 februari 2014 beschikbaar zijn. Na deze datum kan tot 2019 gebruikgemaakt worden van een aan de nieuwe Europese standaarden aangepaste variant. In de tussentijd zal gewerkt worden aan een stappenplan om de uitfasering van de acceptgiro per deze datum mogelijk te maken. Ook het NUV zal hierbij betrokken zijn.

In februari 2012 werd de besluitvorming afgerond over de formele ingangsdatum van SEPA, de Single Euro Payments Area. Dit betekent zoveel als dat per 1 februari 2014 de eenwording van de Europese betaalmarkt formeel een feit is. Vanaf dat moment mogen nationale betaalproducten niet meer worden gebruikt. Op hetzelfde moment bleek het ook de wens van banken te stoppen met de Nederlandse acceptgiro met ingang van dezelfde datum en deze niet aan te passen aan de nieuwe Europese standaarden. Met het nu gesloten akkoord is dit plan van de baan.

Voor uitgevers die voor de inning van abonnementsgelden nog veel gebruikmaken van de acceptgiro, zou het uitfaseren van de acceptgiro per 1 februari 2014 veel te vroeg zijn. Alternatieve Europese betaalmethoden staan nog in de kinderschoenen, zijn slechts een beperkt alternatief, nauwelijks bekend bij de consument of lastig toegankelijk voor specifieke groepen gebruikers zoals ouderen en mensen zonder computer. Een intensief lobbytraject volgde, waarin het NUV nauw samenwerkte met onder andere de VFI, belangenorganisatie van de goede doelen, en de Consumentenbond, met dit positieve resultaat. Het nu bereikte akkoord betekent een erkenning van het maatschappelijk belang dat de acceptgiro nog steeds heeft.

Zie persbericht