Aanwezigheid van tijdschriften in wachtkamers, kapsalons, etc.

Het RIVM heeft hun website aangepast met betrekking tot de aanwezigheid van tijdschriften in wachtkamers, kapsalons, etc. Dit is goed nieuws. Onderstaand bericht zond Harriët Schrier, Directeur Magazine Media Associatie (MMA) zojuist aan de ANKO. Naar haar mening staat niets meer in de weg om tot levering over te gaan en via de contactpersoon bij VNO-NCW zal zij trachten deze aanpassing ook voor het voetlicht te krijgen bij andere betrokken brancheorganisaties (horeca, schoonheidsspecialisten, etc.).

Brief aan ANKO:

Hierbij bericht ik je dat het RIVM inmiddels de richtlijn over de aanwezigheid van tijdschriften in wachtkamers/kapsalons heeft aangepast op hun website. De tekst luidt nu als volgt:

Maak regelmatig de stoelen, leuningen, overige deurklinken, koffie-/watervoorziening, speelgoed, tijdschriften en tafels in de wachtkamers en het toilet schoon. Minimaal 1 keer per dag.

Deze informatie is hier te vinden: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen

Op basis van bovenstaande aanpassing van het RIVM stellen wij het zeer op prijs als het ANKO protocol op korte termijn, inzake de aanwezigheid van tijdschriften in kapsalons, wordt aangepast en dat jullie de leden hiervan op de hoogte te brengen. De leveranciers van de leesmappen/tijdschriftpakketten staan in de startblokken om jullie leden weer van tijdschriften te voorzien, zodat de klanten weer op korte termijn van deze mooie producten kunnen genieten. Uiteraard zorgen de leveranciers ervoor dat de gezondheid van de klanten en medewerkers wordt gewaarborgd.