Aanpassing vertaaltarief per 1 januari 2014

De Vereniging van Letterkundigen (VvL) en de Literaire Uitgeversgroep (LUG) van de Groep Algemene Uitgevers (GAU) hebben overeenstemming bereikt over de aanpassing van het vertaaltarief zoals gehanteerd in het Modelcontract voor de uitgave van een vertaling van een literair werk.

Per 1 januari 2014 zal het vertaaltarief 0,064 euro per woord bedragen. Voor de vertaling van poëzie geldt een tarief van 2,24 euro per regel met een minimum van 39,17 euro per gedicht. De vertalersroyalty blijft ongewijzigd.

VvL en LUG zijn verheugd om na een aantal jaren van bevriezing nu toch tot een stijging van het woordtarief te komen. Daarmee wordt ook het belang dat zij hechten aan goede literaire vertalingen onderstreept.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: