Aanpassing prijsgrenzen 2018 depottarieven CB voor boeken met een W-korting

Jaarlijks vindt per 1 januari een grensaanpassing plaats op basis van de prijsontwikkelingsindex van het W-boek in het Centraal Depot.

De gemiddelde prijsdaling van het W-boek in het Centraal Depot 2017/2016 (t/m september) bedroeg -1,76%. Overeenkomstig de Depotovereenkomst zullen de prijsgrenzen voor het W-boek met ingang van 1 januari 2018 met dit percentage worden verlaagd.

Met ingang van 2018 leidt dat tot de volgende staffel: