Webinar Tegemoetkoming Vast Lasten (TVL)

VNO-NCW en MKB-Nederland organiseerden 1 juli samen met EZK en RVO een webinar over de TVL, de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb. Voor wie niet in de gelegenheid was deel te nemen: het webinar is terug te kijken op het Vimeokanaal van VNO-NCW en MKB-Nederland. Klik hier om het webinar te bekijken.