Uitnodiging partnerbijeenkomst Alert Online – 9 juli

Nu veel Nederlanders thuiswerken en we meer dan ooit gebruik maken van internet en internetdiensten, hoort u ook meer over cybercriminaliteit. En dan komt inmiddels haast automatisch de vraag “hoe Alert Online bent u, uw gezin of is uw medewerker?”

Deze ontwikkeling benadrukt nog eens het belang van het handen ineen slaan om cybercrime het hoofd te kunnen bieden. Met zijn allen doen we razendsnel ervaring op met wat wel werkt en wat niet, hoe zorgen we voor inzicht en verband tussen al deze losse ervaringen?

Dit jaar wordt voor de negende keer de campagne Alert Online (www.alertonline.nl) georganiseerd. Dit doen we niet alleen, maar samen met zoveel mogelijk partijen die zich hiervoor willen inzetten.

Partnerbijeenkomst
Op donderdag 9 juli a.s. vanaf 14.00 uur, organiseren wij online de eerste Alert Online partnerbijeenkomst van 2020. Hier krijgen partners en potentiële partners de gelegenheid om initiatieven in de cybersecuritymaand met elkaar te verbinden, of juist kansen te zien om samen op te trekken.

We zijn benieuwd wat uw ervaringen zijn; welke maatregelen heeft u genomen? Waar heeft u behoefte aan op het gebied van cybersecurity awareness voor uzelf, uw organisatie of uw medewerkers? Hoe kunnen we samen Nederland bewuster maken van digitale veiligheid? Maar ook als u al plannen heeft voor oktober: kunnen we elkaar versterken? Kunnen partners van Alert Online aanhaken?

Programma

14.00 uur            Welkom en inleiding Alert Online 2020

14.10 uur            Pitch Cyber Veiligheid Nederland

14.25 uur            ‘Marktplaats’ – break-out sessies waarin we brainstormen met ‘’wat zoekt u’’ en “wat heeft u in de aanbieding” voor de cybersecuritymaand. Dit wordt bij elkaar gebracht en visueel vastgelegd.

15.00 uur            Wrap-up.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het online inschrijfformulier: https://ecpplatform.zohobackstage.eu/AlertOnlinepartnerbijeenkomst. Twee dagen van tevoren ontvangt u van ons een bevestiging met directe link naar de online bijeenkomst.

We zien u graag op donderdag 9 juli.

Met vriendelijke groet,
Team ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

Nederland online veiliger
Net zoals voorgaande jaren stimuleert Alert Online meer bewustwording van cybersecurity. Wij willen Nederland online veiliger maken. Dat doen we niet alleen, maar samen met zoveel mogelijk partijen die zich hiervoor willen inzetten. U doet toch ook mee? (https://www.alertonline.nl/partners/uitleg-deelname).

Vanuit Alert Online is het onze doelstelling om losse initiatieven die ontstaan om Nederland bewust te maken van cyberveiligheid inzichtelijk te maken. Voor burgers, voor bedrijven. Dit doen wij samen met onze kennispartners veiliginternetten.nl en digitaltrustcenter.nl.

Cybersecurity maand
Ook dit jaar ligt zwaartepunt van de campagne Alert Online in oktober, de cybersecuritymaand.

Ondanks dat uw wellicht prioriteit aan corona-gerelateerde zaken moet geven, proberen wij u handvatten te geven. De website Alert Online (www.alertonline.nl) is hierbij het centrale punt, te tonen wat bij de partners van Alert Online werkt en wie dit zijn.

Heeft u specifieke denkbeelden over Alert Online die u graag met ons deelt, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de contactpersonen binnen ECP: marjolijn.bonthuis@ecp.nl of esther.vandenneste@ecp.nl.