De Nederlandse universiteiten willen open access een impuls geven – reactie MVW op Evaluatierapport VSNU pilot ‘You share, we take care’

In 2019 startte de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) met een pilot ‘You share, we take care’. De bedoeling van de pilot was om het begrippenkader in artikel 25 fa van de Auteurswet (het zogenaamde ‘Taverne amendement’ betreffende groen open access publiceren) en de uitvoering ervan te concretiseren.

De pilot moest ook bijdragen aan de kabinetsdoelstelling om open access de norm in wetenschappelijk onderzoek te maken. Uitkomsten van deze pilot, welke de VSNU voornemens is landelijk uit te rollen, zijn inmiddels gepubliceerd.

MVW vindt het belangrijk dat er in de letter en de geest van de wetgever wordt gehandeld waarbij beide partijen – auteurs en uitgevers – gezamenlijk tot een redelijke termijn van groen publiceren moeten komen en tot de versie van het artikel dat wordt gedeeld. MVW is het dan ook niet eens met de eenzijdige invulling van het ‘Taverne Amendement’ door de VSNU.

Voornaamste uitkomst van de pilot is dat onder wetenschappelijke werken de finale versie van het artikel (Version of Record) en als embargoperiode zes maanden dient te worden verstaan. Dit zou ernstige nadelige gevolgen kunnen hebben voor de terugverdienmogelijkheden voor wetenschappelijke uitgevers, precies de reden waarom het ‘Taverne amendement’ juist geen vaste periode heeft voorgeschreven. Helaas heeft de VSNU, ondanks de constructieve gesprekken in 2019, deze bezwaren naast zich neergelegd.

MVW blijft onverminderd bereid om samen met VSNU te blijven werken aan de transitie naar goud  open access.  Dat uitgevers daarbij een belangrijke rol kunnen spelen, mag blijken uit het toenemende aantal ‘transformative deals’ met uitgevers, en meer specifiek de recent overeengekomen raamovereenkomst tussen de universiteiten en Elsevier en ook de aankondiging van het partnerschap van Springer Nature met de VSNU over de ‘UN SDG’s’.