Algemene leden vergadering van MVW op 27 juni 2019

U en uw medewerkers* kunnen zich nu al aanmelden; via de volgende link.

*Medewerkers zijn niet stemgerechtigd tijdens de ALV, tenzij schriftelijk door u daartoe gemachtigd. U kunt hiervoor een email sturen naar: n.vandalen@vakenwetenschap.nl

 MVW hoopt u in grote getale te mogen verwelkomen op 27 juni aanstaande.