Vacature Manager Finance bij de Mediafederatie

De Mediafederatie is een federatieve vereniging waar vijf brancheorganisaties van uitgevers en mediabedrijven in Nederland lid van zijn. De Mediafederatie behartigt de collectieve belangen van de uitgeefsector, verleent diensten aan de vijf aangesloten brancheorganisaties en heeft daarnaast een taak in kennisdeling binnen de uitgeefsector. De bij de Mediafederatie aangesloten brancheorganisaties vertegenwoordigen gezamenlijk ruim 90 procent van de Nederlandse uitgeefsector.

De vijf leden van de Mediafederatie zijn zelfstandige brancheorganisaties. De organisaties hebben ieder een eigen bestuur, directeur en secretariaat. De aangesloten brancheorganisatie zijn: Groep Algemene Uitgevers, GEU Samenwerken voor onderwijs, Magazine Media Associatie, Media voor Vak en Wetenschap en NDP Nieuwsmedia. Alle organisaties zijn gehuisvest op dezelfde locatie in Amsterdam.
Daarnaast verricht de Mediafederatie diensten voor de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) en voor een aantal verenigingen en stichtingen binnen de sector.

De Mediafederatie zoekt op korte termijn een

MANAGER FINANCE


Waaruit bestaan de werkzaamheden?

 • Het vervullen van de financiële functie voor de Mediafederatie, de vijf brancheorganisaties, de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf en een aantal gelieerde organisaties en administraties
 • Het opstellen van begrotingen en jaarrekeningen
 • Het opstellen van de jaaropgave contributies en het opstellen van de contributienota’s / het berekenen, factureren en innen van de contributiebijdragen
 • Aanspreekpunt zijn voor alle financiële zaken voor de directeuren van de Mediafederatie, de brancheorganisaties en de WU. Daarnaast ben je ook aanspreekpunt voor de verenigingen en stichtingen waarvoor de Mediafederatie de financiële administratie verzorgt
 • Het verzorgen van rapportages, forecasts en analyses
 • Indien gewenst het presenteren van de financiële positie van de Mediafederatie, de brancheorganisaties of de WU in een Algemene Ledenvergadering van die organisaties
 • Leidinggeven aan de medewerkers van de financiële administratie en zorgen voor het realiseren van de doelstellingen van deze afdeling

Wat vragen we?

 • Minimaal een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur functionerend op een WO-niveau
 • Een flexibele persoonlijkheid en beschikken over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands
 • Leidinggevende ervaring en een teamspeler met een hands-on-mentaliteit
 • Minimaal vijf jaar werkervaring in een vergelijkbare functie
 • Denken in processen en een grondige kennis van financiële automatiseringspakketten
 • Affiniteit met de uitgeefsector

Wat is de werkomgeving?

Door alle veranderingen in de governance van de organisatie moet de financiële afdeling zich omvormen naar een afdeling die voor meerdere opdrachtgevers werkt.
Deze nieuwe werkwijze zit in een opbouwfase en vraagt om implementatie- en transitievaardigheden van de Manager Finance.

De Manager Finance wordt de spil tussen de financiële afdeling en de directeuren en moet (tijdige) informatie en (tijdige) rapportages naar de diverse entiteiten en directeuren verzorgen. Belangrijk is dat de financiële afdeling focus heeft op het primaire proces en ondersteunend is aan de P&C werkzaamheden.
Structuur en focus in de werkzaamheden aanbrengen is belangrijk.

De financiële administratie bestaat, naast de Manager Finance, uit een hoofd administratie en twee administratief medewerkers. Voor de verwerking van de salarisadministratie wordt gebruikgemaakt van een extern bureau.

Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden. Het gaat om een aanstelling voor 32 uur per week.

Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Gijsbert Juffer, hoofd finance a.i. (g.juffer@mediafederatie.nl of 06-46715568), of Peter Stadhouders, directeur de Mediafederatie (p.stadhouders@mediafederatie.nl of 06-53311039).

Kijk voor meer informatie over het werk van de Mediafederatie op www.mediafederatie.nl.

Je sollicitatie ontvangen we graag voor 14 maart 2019 en kun je sturen aan p.stadhouders@mediafederatie.nl.