Verzekering 3de WW-jaar en de algemeen verbindend verklaring van de cao die deze verzekering regelt

Op 12 december 2018 heeft de Minister van SZW de CAO PAWW Sector Dienstverlening Niet (Semi) Publiek Domein, Sector 4 No 06 (cao-code: 4020), algemeen verbindend verklaard.

Deze cao is de cao die de verzekering van het 3e WW-jaar regelt. Hierbij is ook de sector Uitgeverijbedrijf aangesloten.

De cao is te vinden op www.uitgeverijbedrijf.nl.
Het is op dit moment nog niet bekend wanneer het zgn. Aanvullingsreglement in werking treedt.

De afspraak in de CAO voor het Uitgeverijbedrijf om het derde WW-jaar te verzekeren door aansluiting te zoeken bij Stichting PAWW in een aparte cao is al gemaakt in 2017.

Deze afspraak is neergelegd in P1.4 van de CAO voor het Uitgeverijbedrijf, dat luidt:

  • P1.4 3e WW-jaar
    Gedurende de looptijd van de cao treden partijen met elkaar in overleg om in een apart af te sluiten cao afspraken te maken over de private aanvulling WW en WGA via aansluiting bij de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW).

Nadere informatie over het derde WW-jaar is opgenomen opĀ www.uitgeverijbedrijf.nl en bij SPAWW.