31 januari 2018: Algemeen Overleg Tweede Kamercommissie OCW

Op 31 januari 2018 vindt er een Algemeen Overleg plaats met op de agenda de reactie op advies “Doordacht digitaal” van de Onderwijsraad

Voor het volledige bericht zie de site van de GEU.